Sviatosť krstu

Čo znamená sviatosť krstu?

Krst je prvá sviatosť, v ktorej Pán Boh očisťuje našu dušu od dedičného hriechu a posväcuje ju. 
Bez krstu nemožno prijať iné sviatosti.
Krst je schopný prijať každý nepokrstený človek. 

Krst má zmyť z človeka všetko to, čo by mohlo zakrývať jeho pravé ja, aby mohol kráčať vlastnou cestou.

Krstom je človek znovuzrodený do nového života a oblečený do Krista.
Krst je prameňom nového života v Kristovi, z ktorého vyviera celý kresťanský život. 
Krst je nevyhnutne potrebný na spásu,  je vstupom do kresťanského života.

Pri krste dostáva Božiu milosť a stáva sa Božím dieťaťom 
Krst sa udeľuje tak, že sa trikrát leje voda na hlavu pokrsteného.

 

Pomazanie svätou krizmou - voňavým olejom znamená dar Ducha Svätého daný pokrstenému. 
Svieca zapálená od paškála  znamená, že Kristus pokrsteného osvietil. V kresťanskej liturgii svieca vyjadruje Ježiša Krista, ktorý je svetlom sveta.

Pokrstený dostane pri krste biele rúcho (košieľku na krst). Biele rúcho symbolicky vyjadruje, že pokrstený si obliekol Krista. Základnou symbolikou bielej farby je svetlo a čistota a dokonalosť. V kresťanskej symbolike vyjadruje duchovnú hĺbku a nevinnosť.

 

Rodičia:

Rodičia sú povinní postarať sa, aby deti boli pokrstené v prvých týždňoch života. Čo najskôr po narodení dieťaťa zájde aspoň jeden z rodičov k farárovi s rodným listom novorodenca, aby požiadal o sviatosť krstu pre dieťa.


 

Krstní rodičia:

Úlohou krstného rodiča je krstencovi pomáhať, spolu s rodičmi ho priviesť na krst a starať sa, aby pokrstený viedol krstu zodpovedajúci život.

 

Čo je potrebné na krst ?

Na krst je potrebné doniesť so sebou sviečku a bielu košieľku. Na košieľke má byť vypísané meno dieťaťa, dátum jeho narodenia a dátum krstu.

 

 

 

 

                                                                                                                  zdroj: internet
 

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info